Live@Edu servisi za škole, srednjoškolce i studente

Ministarstvo prosvjete i nauke Crne  Gore, Univerzitet Crne Gore i Microsof Montenegro obezbjedili su paket namjenjen svim studentima i srednjoškolcima u Crnoj Gori. Paket nosi naziv “Live@Edu”, a u Crnoj Gori servisi su otvoreni pod domenima live.edu.me (za srednjoškolce) i live.ac.me (za studente).

Program Windows Live@Edu obuhvata:

 • hosting elektronske pošte sa online i offline (desktop) klijentom – Hotmail
 • chat – Windows Live Messenger
 • portal za dijeljenje Office-a i ostalih dokumenata – Office Live Workspace
 • prostor za kreiranje bloga i stvaranja online zajednica – Live Spaces
 • jednostavan način za ažuriranje vašeg “space” sajta – Writer
 • 25GB online kapaciteta za vaše fajlove – SkyDrive
 • interaktivni online alati za kolaboraciju – SharedView
 • softver za obradu slika – PhotoGallery.

Za otvaranje naloga elektronske pošte, za srednjoškolce, neophodan je pristanak roditelja ili staratelja jer se radi o podacima lica koja su maloljetna. Ministarstvo prosvjete i nauke je kreiralo posebnu papirnu formu odobrenja za otvaranje Windows Live ID naloga, koji će roditelji učenika dobijati u momentu polaska dijece u srednju školu, odnosno na početku nove školske godine za dijecu koja su već u srednjoj školi.

Da biste aktivirali Vaš live.edu.me nalog, Live@Edu ID (koji takođe djeluje kao Live@edu mail adresa), lozinku treba da uzmete od ICT koordinatora u Vašoj školi. Otvorite Internet Explorer, otkucajte adresu http://login.live.com i otvoriće se stranica kao na slici:

Unesite e-mail i lozinku koju ste dobili u odgovarajuća polja, a zatim kliknite na dugme „Sign In“ da biste aktivirali svoj nalog. Ukoliko se prijavljujete prvi put, otvoriće Vam se stranica „Provide account information“ na kojoj treba da unesete dodatne informacije u vezi sa Vašim nalogom. Popunite polja koja su označena sa „*“ i prihvatite izmjene. Ako ste pravilno popunili tražena polja, nakon prihvatanja izmjena, otvoriće Vam se stranica „Account“ sa Vašim informacijama. Uvijek kada se logujete na Microsoft Live@Edu (nije bitno koju uslugu koristite), na vrhu stranice ćete imati toolbar sa glavnim linkovima, pomoću kojeg lako možete da koristite Windows Live usluge.

 

Microsoft Live@Edu usluge su ustvari online Live@edu alatke koje ne zahtjevaju instalaciju. Možete ih upotrebiti ako se predhodno ulogujete sa vašim Live ID nalogom. Live@edu usluge obuhvataju:

Home – http://home.live.com
People – http://people.live.com
Mail – http://mail.live.com
Photos – http://photos.live.com
Calendar – http://calendar.live.com
Events – http://home.events.live.com
SkyDrive – http://skydrive.live.com
Groups – http://home.groups.live.com
Spaces – http://spaces.live.com
Office Live Workspace – http://www.officelive.com/

Home

Home strani možete pristupiti direktno preko adrese http://home.live.com koju dete ukucati u neki web čitač ili preko linka „Home“, koji se nalazi u top bar-u. Ovo je informativna stranica, gdje možete vidjeti koliko ste novih email poruka dobili, pregledati posljednje promjene koje su napravili Vaši prijatelji, kao i sve ostale promjene koje su se desile od posljednjeg pristupa. Prikaz ove stranice može da se promijeni kroz „Options“, koja se nalazi na desnoj strani. Ovdje takođe možete promijeniti jezik, temu stranice, kao i raspored i broj obavještenja na stranici ili da uđete na podešavanja u vezi sa Windows Live.

Hotmail

Hotmail nalogu možete pristupiti preko stranice http://mail.live.com ili preko linka „Mail“ koji se nalazi u top bar-u. Vaša email adresa ista je kao i Vaš Live@Edu ID. Hotmail usluga Vam omogudava:

– Poštansko sanduče od 5GB
– Antivirus i antispam zaštitu (99% neželjenih email poruka)
– Prosljeđivanje poruka i automatske odgovore u slučaju otsutnosti
– Pristup preko online ili desktop klijenta, mobilni pristup
– Pretragu elektronske pošte
– Integraciju sa kalendarom
– Priloge elektronskoj pošti do 10MB po poruci
– Stranice bez reklama za Live@Edu naloge
– Dostupnost 99.9% vremena
– Podršku za sve popularne web čitače (online pristup)

Kalendar

Hotmail uključuje i kalendar u koji možete pristupiti i poslati molbe za sastanke drugim korisnicima. Kalendaru možete pristupiti preko linka "More" u top bar-u, ili preko linka "Calendar" koji se nalazi u donjem lijevom uglu u "Hotmail-u". U kalendaru možete da unesete: Event/Događaj, To-do/Zaduženje, Social event/Društveni događaj, Calendar. Pomodu opcije "Share" možete da omogudite ljudima iz Vaše mreže, da pristupaju kalendaru, ili možete da podesite da bude javan za sve.

Spaces

Spaces je websajt koji možete učiniti vidljivim za selektovane korisnike ili možete podesiti da bude javan za sve. Uređivanjem vlastitog profila, možete dodati fotografije, tekst, video snimke, blog i lične podatke na Vaš sajt, a drugi korisnici mogu vidjeti te informacije. Da biste pristupili Spaces usluzi, kliknite na "Spaces" link koji se nalazi u top bar-u pod linkom "More".

Profile

Da biste vidjeli svoj profil, kliknite na „Profile“ link u top bar-u. Ako kliknete na link „Details“, koji se nalazi sa lijeve strane, otvoriće Vam se stranica na kojoj možete da unesete detaljnije informacije o Vama ili da promijenite već unešene (ime i prezime, adresa, slika, obrazovanje i slično).

People

Da pregledate liste Vaših prijatelja, kliknite na „People“ link na top bar-u. Na ovoj stranici možete da radite sljedede:

 • New – dodavanje,
 • Edit- mijenjanje,
 • Delete – brisanje iz kontakt liste,
 • Send e-mail – slanje mejla na adrese osoba iz Vaše kontak liste,
 • Categories – otvaranje nove kategorije kontakt osoba

Photos

Da biste dodali fotografije i albume, kliknite na „Photos“ link u top bar-u. Ovdje možete kreirati albume i dodavati fotografije u okviru njih, ali i podešavati prava ko može da vidi postavljene fotografije.

SkyDrive

SkyDrive-u možete pristupiti preko linka "SkyDrive", koji se nalazi pod linkom "More" u top bar-u. Osobine SkyDrive usluge su:

 • 25GB besplatnog online smeštajnog prostora
 • Lični, dijeljeni i javni folderi
 • Kontrola pristupa dokumentima
 • Lični folderi su zaštićeni Windows Live ID-jem
 • Svi transferi su zaštideni korišdenjem SSL-a
 • RSS feed za praćenje izmjena
 • Slanje linkova na dokumenta elektronskom poštom

Možete sačuvati fajlove u SkyDrive-u. Mogući načini čuvanja:

 • “Just me”: samo Vi možete vidjeti fajlove.
 • “Select people”: možete prikazati fajlove individualnim korisnicima koje sami selektujete.
 • “Everyone (public)”: možete pokazati fajlove svim Internet korisnicima.
 • "My network": možete pokazati fajlove samo korisnicima koji pripadaju Vašoj mreži.

Events

Da biste dodali događaje za ostale korisnike, kliknuti na “Events” link koji se nalazi pod linkom "More" u top bar-u. Kliknuti “Create an event” dugme da bi kreirali novi događaj. Ovi događaji nijesu automatski preneseni u kalendar.

Network

Vašoj mreži možete pristupiti preko linka „Profile“ koji se nalazi u top bar-u. Kada otvorite „Profile“ stranicu, u meniju sa lijeve strane se nalazi link „Network“.

 • Klikom na “Invote some of your contacts” – pozovite nove korisnike koje želite da svrstate u Vašu mrežu.
 • Set permissions – podešavanje dozvola u Vašoj mreži.
 • Invited – ako nečiji mail imate od ranije i želite tog korisnika da dodate u Vašu mrežu. Ovdje možete dodati kontakte sa facebook-a, myspace-a i sl., pod uslovom da tamo imate kreiran nalog.
 • Manage your network – mjesto gdje možete da dodate i obrišete ljude iz Vaše kontakt liste.

Workspace/Radni prostor

Workspace-u pristupate preko adrese na http://www.officelive.com/. Osobine Workspace usluge: sličan Microsoft Office-u, ali nije potreban Office da bi se koristio, skladištenje do 1000 Office (i ostalih) dokumenata, veličine do 15MB po fajlu, Upload postojedih fajlova, kontrola pristupa dokumentima, automatsko snimanje dokumenata. 

Alatke za instalaciju

Neke Windows Live alatke je potrebno instalirati na kompjuteru.

Windows Live Mail (desktop/offline klijent)
Windows Live Messenger
Photo Gallery
Writer
Toolbar
Movie Maker Beta
Family Saftey
SharedView – https://www.microsoft.com/downloads 

Nakon instalacije programa možete ih naći na Start meni-ju, gdje se nalaze i ostali programi instalirani na Vašem računaru.

Messenger

Windows Live Messenger je alatka namijenjena za komuniciranje u realnom vremenu. Možete je koristiti za poziv korisnicima da daskaju sa Vama. Osobe koje su online imaju pored imena zelene kvadratide, dok su sivi kvadratidi pored imena osoba koje nijesu online. Ukolikom nekom od kontakata želite da pošaljete poruku, to možete uraditi duplim klikom na ime kontakta.

Photo Gallery

Kada instalirate Photo Gallery, vidjećete listu slika koje možete urediti i koristiti. Selektujte File -> Add Folder da biste importovali slike iz direktorijuma Vašeg računara u Photo Gallery. Možete importovati i video snimke. Duplim klikom na određenu sliku, možete je urediti korišdenjem alatki koje se nalaze u novootvorenom prozoru, kao što je prikazano na slici ispod:

Writer – jednostavan način za ažuriranje Vašeg space sajta

Kada instalirate Writer, na ekranu de se pojaviti informacija da treba popuniti neka polja prije nego li instalirate aktuelni Writer softver. Ako već posjedujete Live nalog, morate unijeti i vaš ID nalog (e-mail adresa = Windows Live ID) i lozinku u polja. Kada je gotovo, kliknite na «Ready». Vidjedete na ekranu da možete ažurirati vaš Spaces blog.

 

SharedView – obrada fajla u realnom vremenu kao tim

Kada instalirate SharedView softver, treba da unesete svoju e-mail adresu i lozinku, te kliknete na “Sign in”. Sa lijeve strane, kliknuti na “Start a new session”. Toolbar (alatna traka) de se pojaviti na vrhu vašeg ekrana. Korištenjem pomenute trake, možete pozvati nove korisnike na sesiju i šerovati dokumente koje ste otvorili na svom kompjuteru, ili pak šerovati kompletan ekran sa ostalim korisnicima. Jedan od korisnika je administrator (Inicijalno podešavanje čini korisnik koji poziva ostale). Administrator je jedini koji može uređivati prikaz. Kursori ostalih će biti prikazani na ekranu, ali oni ne mogu uređivati prikaz istovremeno sa administratorom. Korisnik koji je pozvao ostale na sesiju može dodijeliti zadatak administratora nekom drugom korisniku, a u tom slučaju korisnik koji je pozvao ostale na sesiju ne može više uređivati sadržaj, već to čini novi administrator. U bilo koje dato vrijeme, korisnik koji je pozvao ostale na sesiju, može tražiti natrag status administratora.

Movie Maker

Pravite filmove od Vaših fotografija i video klipova i dijelite ih sa prijateljima i porodicom. Movie Maker je redizajniran i omogućiće Vam da pravite filmove na koje ćete biti ponosni. Importujte i kombinujte fotografije, video klipove i muziku i editujte filmove kako bi izgledali onako kako ste zamislili! Lako možete objaviti Vaša završena remek djela na web-u. Više detalja o Windows Live Movie Maker-u možete pročitai u predhodnom broju ovog časopisa.

Family Safety

Ova opcija je najpogodnija za roditelje, koji žele kontrolisati pristup svoje dijece internetu. Pomoću Family Safety opcije možete ograničiti pretrage, blokirati web sajtove, odlučiti s kim želite da Vaša dijeca komuniciraju na Messengeru i nadgledati stranice koje posjeduju. Detaljni izvještaji pokazuju koji su sajtovi posjećeni, da li je pokušano da se pristupi sajtovima koji su blokirani i sl. Web filtering pomaže roditeljima da zaštite svoju dijecu od web sadržaja koje ne žele da vide. Mogu kreirati filtere za svako dijete posebno.

Toolbar

Sa Windows Live Toolbar-om, uvijek imate brzi pristup Windows Live servisima i Live Search-u. Možete vidjeti kada ljudi koji su na Vašoj Windows Live mreži rade nešto novo, direktno na Vašem toolbar-u. Kliknite na stranicu i dobijte sve detalje koji Vas interesuju!

Jednim klikom možete brzo podijeliti omiljene stranice s ljudima u Vašoj Windows Live mreži. Takođe, možete sinhronizovati Vaše Internet Explorer favorite sa više računara- prijavite se i pristupajte im sa bilo kojeg računara, gdje ste instalirali Windows Live Toolbar!
Pregledajte svoj Windows Live Hotmail inbox preko toolbar-a, bez prethodnog napuštanja stranice koju posjedujete. Prevođenje, mape, novosti i ostalo – odaberite neku od različitih opcija koju nudi Toolbar ili dodajte neke koje su Vama potrebne.

USKORO!!!

Kako smo rekli na početku, svi srednjoškolci Live@edu servise imaju pod domenom live.edu.me. Trenutno se radi na tome da sve škole dobiju svoje poddomene koji će biti vezani za školu. Npr, za školu “Ivan Goran Kovačić” poddomen bi bio igk.edu.me. Kad se svim školama kreiraju poddomeni, ICT koordinatiori će dobiti administratorski nalog za svoju školu sa kojim će zaposlenima u toj školi moći da otvara e-mail naloge. Npr, ranko.cabrilo@igk.edu.me bi bila e-mail adresa Ranka Čabrila, profesora koji radi u školi “Ivan Goran Kovačić”. Isto tako mogla bi se kreirati adresa pedagog@igk.edu.me na osnovu koje ćemo znati da je to mail adresa pedagoga škole “Ivan Goran Kovačić”, kao i mailovi za neke sekcije i slično. Na ovaj način će svi zaposleni u osnovnim i srednjim školama imati mogućnost da koriste sve servise Live@edu –a koji su već opisani.

Između ostalog, uskoro će se na portalu www.skolskiportal.edu.me (o kome je bilo riječi u predhodnim brojevima) naći upitstva za korišćenje Live@edu servisa kao i uputstvo za koordinatore kako da otvaraju mail adrese zaposlenima pod poddomenom škole. Isto tako, na portalu će se naći i spisak svih škola i njihovih poddomena kada budu isti kreirani.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Treći broj. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s