Live@Edu servisi za škole

Kako smo rekli u predhodnom broju časopisa “Prozor” u članku “Live@Edu servisi za škole, srednjoškolce i studente”, svi srednjoškolci su do sada Live@edu servise imali pod domenom live.edu.me. Sada smo unapredili ovaj servis na način da svaka škola (i osnovna i srednja) dobije svoj poddomen koji može sama da administrira. Npr, za školu osnovnu školu “Kekec” poddomen bi bio os-kekec.edu.me. ICT koordinatiori će uskoro dobiti administratorski nalog za svoju školu sa kojim će zaposlenima u toj školi moći da otvara e-mail naloge. Npr, marko.markovic@os-kekec.edu.me bi bila e-mail adresa Marka Markovića, profesora koji radi u osnovnoj školi “Kekec”. Isto tako mogla bi se kreirati adresa pedagog@os-kekec.edu.me na osnovu koje ćemo znati da je to mail adresa pedagoga osnovne škole “Kekec”, kao i mail-ovi za neke sekcije i slično. Na ovaj način će svi zaposleni u osnovnim i srednjim školama imati mogućnost da koriste sve servise Live@edu –a.

Podsjećamo Vas da live@edu  nalogom dobijate pristup izuzetno korsinim servisima, od kojih izdvajamo:

  • hosting elektronske pošte sa online i offline (desktop) klijentom – Hotmail
  • chat – Windows Live Messenger
  • portal za dijeljenje Office-a i ostalih dokumenata – Office Live Workspace
  • prostor za kreiranje bloga i stvaranja online zajednica – Live Spaces
  • jednostavan način za ažuriranje vašeg “space” sajta – Writer
  • 25GB online kapaciteta za vaše fajlove – SkyDrive
  • interaktivni online alati za kolaboraciju – SharedView
  • softver za obradu slika – PhotoGallery.

Dakle, svaka škola dobija svoj domen po šablonu „ime škole“.edu.me, što će osim bolje komunikacije elektronskim putem doprinijeti i boljem identitetu škole. Osim toga, škola dobija mogućnost administriranja mailova na svom domenu, što znači da ICT koordinatori mogu otvoriti Live naloge za sve zaposlene u školi, kao i za sve učenike. Posebno je bitno to što svaka škola dobija mail po šablonu skola@„ime škole“.edu.me, koji će biti zvaničan mail škole i direktor škole ima obavezu provjeravanja ovog maila!

Zvanični mail-ovi osnovnih škola dati su u sledećeoj tabeli:

R.br. Opština Naziv škole Mail
1 Andrijevica Bajo Jojić skola@os-bjojic.edu.me
2 Andrijevica Milić Keljanović skola@os-mkeljanovic.edu.me
3 Bar Anto Đedović skola@os-adjedovic.edu.me
4 Bar Blažo Jokov Orlandić skola@os-bjorlandic.edu.me
5 Bar Bratstvo-jedinstvo skola@os-bratstvojedinstvo-br.edu.me
6 Bar Đerđ Kastrioti Skenderbeg skola@os-djkskenderbeg-br.edu.me
7 Bar Jovan Tomašević skola@os-jtomasevic.edu.me
8 Bar Jugoslavija skola@os-jugoslavija.edu.me
9 Bar Kekec skola@os-kekec.edu.me
10 Bar Meksiko skola@os-meksiko.edu.me
11 Bar Mrkojevići skola@os-mrkojevici.edu.me
12 Bar Srbija skola@os-srbija.edu.me
13 Berane 25. maj skola@os-25maj-ba.edu.me
14 Berane Donja Ržanica skola@os-donjarzanica.edu.me
15 Berane Lubnice skola@os-lubnice.edu.me
16 Berane Mahmut Adrović skola@os-madrovic.edu.me
17 Berane Polica skola@os-polica.edu.me
18 Berane Radomir Mitrović skola@os-rmitrovic.edu.me
19 Berane Savin Bor skola@os-savinbor.edu.me
20 Berane Trpezi skola@os-trpezi.edu.me
21 Berane Tucanje skola@os-tucanje.edu.me
22 Berane Vladislav R. Korać skola@os-vrkorac.edu.me
23 Berane Vuk Karadžić skola@os-vukk-ba.edu.me
24 Berane Vukajlo Kukalj skola@os-vkukalj.edu.me
25 Berane Vukašin Radunović skola@os-vradunovic.edu.me
26 Bijelo Polje 21. maj skola@os-21maj.edu.me
27 Bijelo Polje 9. maj skola@os-9maj.edu.me
28 Bijelo Polje Aleksa Đilas Bećo skola@os-adjbeco-bp.edu.me
29 Bijelo Polje Braća Ribar skola@os-bribar-bp.edu.me
30 Bijelo Polje Dušan Korać skola@os-dkorac.edu.me
31 Bijelo Polje Krsto Radojević skola@os-kradojevic.edu.me
32 Bijelo Polje Marko Miljanov skola@os-mmiljanov-bp.edu.me
33 Bijelo Polje Milomir Đalović skola@os-mdjalovic.edu.me
34 Bijelo Polje Milovan Jelić skola@os-mjelic.edu.me
35 Bijelo Polje Mladost skola@os-mladost-bp.edu.me
36 Bijelo Polje Nedakusi skola@os-nedakusi.edu.me
37 Bijelo Polje Pavle Žižić skola@os-pzizic.edu.me
38 Bijelo Polje Rifat Burdžović Tršo skola@os-rbtrso.edu.me
39 Bijelo Polje Risto Ratković skola@os-rratkovic.edu.me
40 Bijelo Polje Šukrija Međedović skola@os-smedjedovic.edu.me
41 Bijelo Polje Vladislav Sl.Ribnikar skola@os-vslribnikar.edu.me
42 Bijelo Polje Vuk Karadžić skola@os-vkaradzic-bp.edu.me
43 Budva Druga osnovna škola skola@os-druga-bd.edu.me
44 Budva Mirko Srzentić skola@os-msrzentic.edu.me
45 Budva Stefan Mitrov Ljubiša skola@os-smljubisa.edu.me
46 Cetinje Boro Vukmirović skola@os-bvukmirovic.edu.me
47 Cetinje Lovćenski partizanski odred skola@os-lpodred.edu.me
48 Cetinje Njegoš skola@os-njegos-ct.edu.me
49 Cetinje Šunjo Pešikan skola@os-spesikan.edu.me
50 Danilovgrad Blažo Mraković skola@os-bmrakovic.edu.me
51 Danilovgrad Milosav Koljenšić skola@os-mkoljensic.edu.me
52 Danilovgrad Njegoš skola@os-njegos-dg.edu.me
53 Danilovgrad Vuko Jovović skola@os-vjovovic.edu.me
54 Herceg Novi Dašo Pavičić skola@os-dpavicic.edu.me
55 Herceg Novi Ilija Kišić skola@os-ikisic.edu.me
56 Herceg Novi Milan Vuković skola@os-mvukovic.edu.me
57 Herceg Novi Orjenski Bataljon skola@os-orjbataljon.edu.me
58 Kolašin Dr Radoslav Jagoš Vešović skola@os-rjvesovic.edu.me
59 Kolašin Međuriječje skola@os-medjurijecje.edu.me
60 Kolašin Mojsije Stefanović skola@os-mstefanovic.edu.me
61 Kolašin Risto Manojlović skola@os-rmanojlovic.edu.me
62 Kolašin Vojin Čepić skola@os-vcepic.edu.me
63 Kotor Ivo Visin skola@os-ivisin.edu.me
64 Kotor Nikola Đurković skola@os-ndjurkovic.edu.me
65 Kotor Njegoš skola@os-njegos-ko.edu.me
66 Kotor Savo Ilić skola@dobrota.edu.me
67 Kotor Veljko Drobnjaković skola@os-vdrobnjakovic.edu.me
68 Mojkovac Aleksa Bećo Đilas skola@os-abdjilas-mk.edu.me
69 Mojkovac Milovan Rakočević skola@os-mrakocevic.edu.me
70 Mojkovac Radomir Rakočević skola@os-rrakocevic.edu.me
71 Nikšić Braća Bulajić skola@os-bbulajic.edu.me
72 Nikšić Braća Labudović skola@os-blabudovic.edu.me
73 Nikšić Braća Ribar skola@os-bribar-nk.edu.me
74 Nikšić Branko Višnjić skola@os-bvisnjic.edu.me
75 Nikšić Dobrislav-Đedo Perunović skola@os-ddjperunovic.edu.me
76 Nikšić Dragan Kovačević skola@os-dkovacevic.edu.me
77 Nikšić Dušan Bojović skola@os-dbojovic.edu.me
78 Nikšić Dušan Đukanović skola@os-ddjukanovic.edu.me
79 Nikšić Ivan Vušović skola@os-ivusovic.edu.me
80 Nikšić Jagoš Kontić skola@os-jkontic.edu.me
81 Nikšić Janko Bjelica skola@os-jbjelica.edu.me
82 Nikšić Janko Mićunović skola@os-jmicunovic.edu.me
83 Nikšić Jovan Draganić skola@os-jdraganic.edu.me
84 Nikšić Jovan Gnjatović skola@os-jgnjatovic.edu.me
85 Nikšić Luka Simonović skola@os-lsimonovic.edu.me
86 Nikšić Mileva Lajović Lalatović skola@os-mllalatovic.edu.me
87 Nikšić Milija Nikčević skola@os-mnikcevic.edu.me
88 Nikšić Olga Golović skola@os-ogolovic.edu.me
89 Nikšić Pavle Kovačević skola@os-pkovacevic.edu.me
90 Nikšić Rade Perović skola@os-rperovic.edu.me
91 Nikšić Radoje Čizmović skola@os-rcizmovic.edu.me
92 Nikšić Ratko Žarić skola@os-rzaric.edu.me
93 Plav Džafer Nikočević skola@os-dznikocevic.edu.me
94 Plav Hajro Šahmanović skola@os-hsahmanovic.edu.me
95 Plav Petar Dedović skola@os-pdedovic.edu.me
96 Pljevlja Boško Buha skola@os-bbuha.edu.me
97 Pljevlja Bratstvo-jedinstvo skola@os-bratstvojedinstvo-pv.edu.me
98 Pljevlja Dušan Ivović skola@os-divovic.edu.me
99 Pljevlja Jakub Kubur skola@os-jkubur.edu.me
100 Pljevlja Kruševo skola@os-krusevo.edu.me
101 Pljevlja Mataruge skola@os-mataruge.edu.me
102 Pljevlja Mihailo Žugić skola@os-mzugic.edu.me
103 Pljevlja Mile Peruničić skola@os-mperunicic.edu.me
104 Pljevlja Radoje Kontić skola@os-rkontic.edu.me
105 Pljevlja Radoje Tošić skola@os-rtosic.edu.me
106 Pljevlja Ristan Pavlović skola@os-rpavlovic.edu.me
107 Pljevlja Salko Aljković skola@os-saljkovic.edu.me
108 Pljevlja Vladimir Rolović skola@os-vrolovic.edu.me
109 Pljevlja Živko Džuver skola@os-zdzuver.edu.me
110 Plužine Bajo Pivljanin skola@os-bpivljanin.edu.me
111 Plužine Bećko Jovović skola@os-bjovovic.edu.me
112 Plužine Braća Topalović skola@os-btopalovic.edu.me
113 Podgorica 18. oktobar skola@os-18oktobar.edu.me
114 Podgorica 29. novembar skola@os-29novembar.edu.me
115 Podgorica 21. maj (ex Boro Ćetković) skola@os-21maj-pg.edu.me
116 Podgorica Boško Radulović skola@os-bradulovic.edu.me
117 Podgorica Božidar Vuković Podgoričanin skola@os-bvpodgoricanin.edu.me
118 Podgorica Branko Božović skola@os-bbozovic.edu.me
119 Podgorica Đerđ Kastrioti Skenderbeg skola@os-djkskenderbeg-pg.edu.me
120 Podgorica Đoko Prelević skola@os-djprelevic.edu.me
121 Podgorica Dr Dragiša Ivanović skola@os-divanovic.edu.me
122 Podgorica Jedinstvo skola@os-jedinstvo.edu.me
123 Podgorica Mahmut Lekić skola@os-mlekic.edu.me
124 Podgorica Maksim Gorki skola@os-mgorki.edu.me
125 Podgorica Marko Miljanov skola@os-mmiljanov-pg.edu.me
126 Podgorica Milan Vukotić skola@os-mvukotic.edu.me
127 Podgorica Milorad Musa Burzan skola@os-mmburzan.edu.me
128 Podgorica Niko Maraš skola@os-nmaras.edu.me
129 Podgorica Oktoih skola@os-oktoih.edu.me
130 Podgorica Pavle Rovinski skola@os-provinski.edu.me
131 Podgorica Radojica Perović skola@os-rperovic-pg.edu.me
132 Podgorica Savo Kažić skola@os-skazic.edu.me
133 Podgorica Savo Pejanović skola@os-spejanovic.edu.me
134 Podgorica Šćepan Đukić skola@os-sdjukic.edu.me
135 Podgorica Štampar Makarije skola@os-smakarije.edu.me
136 Podgorica Sutjeska skola@os-sutjeska.edu.me
137 Podgorica Vladimir Nazor skola@os-vnazor.edu.me
138 Podgorica Vlado Milić skola@os-vmilic.edu.me
139 Podgorica Vojin Popović skola@os-vpopovic.edu.me
140 Podgorica Vuk Karadžić skola@os-vkaradzic-pg.edu.me
141 Podgorica Zarija Vujošević skola@os-zvujosevic.edu.me
142 Rožaje 25. maj skola@os-25maj-ro.edu.me
143 Rožaje Bać skola@os-bac.edu.me
144 Rožaje Balotiće skola@os-balotice.edu.me
145 Rožaje Bratstvo – jedinstvo skola@os-bratstvojedinstvo-ro.edu.me
146 Rožaje Bukovica skola@os-bukovica.edu.me
147 Rožaje Daciće skola@os-dacice.edu.me
148 Rožaje Donja Lovnica skola@os-dlovnica.edu.me
149 Rožaje Milun Ivanović skola@os-mivanovic.edu.me
150 Rožaje Miroslav Đurović skola@os-mdjurovic.edu.me
151 Rožaje Mustafa Pećanin skola@os-mpecanin.edu.me
152 Šavnik 25. maj skola@oc-sn.edu.me
153 Šavnik Bogdan Kotlica skola@os-bkotlica.edu.me
154 Šavnik Jovan Ćorović skola@os-jcorovic.edu.me
155 Tivat Branko Brinić skola@os-bbrinic.edu.me
156 Tivat Drago Milović skola@os-dmilovic.edu.me
157 Ulcinj Bedri Elezaga skola@os-belezaga.edu.me
158 Ulcinj Boško Strugar skola@os-bstrugar.edu.me
159 Ulcinj Marko Nuculović skola@os-mnuculovic.edu.me
160 Ulcinj Maršal Tito skola@os-mtito.edu.me
161 Žabljak Dušan Obradović skola@os-dobradovic.edu.me
162 Žabljak Vuk Knežević skola@os-vknezevic.edu.me

 

Zvanični mail-ovi srednjih škola dati su u sledećeoj tabeli:

R.br. Opština Naziv škole Mail skole
1 Andrijevica Srednja mješovita škola skola@sms-an.edu.me
2 Bar Gimnazija "Niko Rolović" skola@gim-br.edu.me
3 Bar Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola skola@eus-br.edu.me
4 Bar Srednja poljoprivredna škola skola@polj-br.edu.me
5 Berane Gimnazija "Panto Mališić" skola@gim-ba.edu.me
6 Berane Srednja medicinska škola "dr Branko Zogović" skola@med-ba.edu.me
7 Berane Srednja stručna škola skola@sss-ba.edu.me
8 Berane Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" skola@svv-ba.edu.me
9 Bijelo Polje Gimnazija "Miloje Dobrašinović" skola@gim-bp.edu.me
10 Bijelo Polje Srednja elektro-ekonomska škola skola@ees-bp.edu.me
11 Bijelo Polje Srednja stručna škola skola@sss-bp.edu.me
12 Budva Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" skola@sms-bd.edu.me
13 Cetinje Gimnazija skola@gim-ct.edu.me
14 Cetinje Srednja likovna škola "Petar Lubarda" skola@sls-ct.edu.me
15 Cetinje Srednja stručna škola skola@sss-ct.edu.me
16 Danilovgrad Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš" skola@gim-dg.edu.me
17 Herceg Novi Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" skola@sms-hn.edu.me
18 Kolašin Srednja mješovita škola "Braća Selić" skola@sms-kl.edu.me
19 Kotor Gimnazija skola@gim-ko.edu.me
20 Kotor Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Vida Matjan" skola@muz-ko.edu.me
21 Kotor Srednja pomorska škola skola@pom-ko.edu.me
22 Mojkovac Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić" skola@sms-mk.edu.me
23 Nikšić Gimnazija "Stojan Cerović" skola@gim-nk.edu.me
24 Nikšić Prva srednja stručna škola skola@pss-nk.edu.me
25 Nikšić Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola skola@eus-nk.edu.me
26 Nikšić Srednja stručna škola skola@sss-nk.edu.me
27 Plav Srednja mješovita škola "Bećo Bašić" skola@sms-pl.edu.me
28 Pljevlja Gimnazija "Tanasije Pejatović" skola@gim-pv.edu.me
29 Pljevlja Srednja stručna škola skola@sss-pv.edu.me
30 Plužine Srednja mješovita škola skola@sms-pz.edu.me
31 Podgorica Gimnazija "Luča" skola@luca-pg.edu.me
32 Podgorica Gimnazija "Slobodan Škerović" skola@gim-pg.edu.me
33 Podgorica Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" skola@eko-pg.edu.me
34 Podgorica Srednja elektrotehnička škola "Vaso Aligrudić" skola@ets-pg.edu.me
35 Podgorica Srednja građevinsko- geodetska škola "Inž. Marko Radević" skola@ggs-pg.edu.me
36 Podgorica Srednja medicinska škola skola@med-pg.edu.me
37 Podgorica Srednja mješovita škola "25. maj" Tuzi skola@smst-pg.edu.me
38 Podgorica Srednja stručna škola "Ivan Uskoković" skola@siu-pg.edu.me
39 Podgorica Srednja stručna škola "Sergije Stanić" skola@sss-pg.edu.me
40 Podgorica Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović" skola@ssr-pg.edu.me
41 Podgorica Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente "Andre Navara" skola@man-pg.edu.me
42 Podgorica Umjetnička škola osnovnog, srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja "Vasa Pavić" skola@umj-pg.edu.me
43 Rožaje Gimnazija "30. septembar " skola@gim-ro.edu.me
44 Rožaje Srednja stručna škola skola@sss-ro.edu.me
45 Šavnik Obrazovni centar skola@oc-sn.edu.me
46 Tivat Srednja mješovita škola "Mladost" skola@sms-tv.edu.me
47 Ulcinj Gimnazija "Drita" skola@drita-ul.edu.me
48 Ulcinj Srednja mješovita škola "Bratstvo jedinstvo" skola@sms-ul.edu.me
49 Žabljak Srednja mješovita škola "17. septembar" skola@sms-zb.edu.me

 

Lozinku školske e-mail adrese smije znati samo onaj ko će biti zadužen za korišćenje ovog mail-a (direktor). Posebno naglašavam ovaj aspekt tajnosti, jer bi zloupotreba službenog maila mogla nanijeti dosta štete. Svaka škola dobija i administratora svog domena, koji ima mogućnosti da dodaje i briše Live naloge. Administrator za osnovnu školu „Kekec“ će biti nalog admin@os-kekec.edu.me. Ovim nalogom treba da se bave školski ICT koordinatori i ne smije se dozvoliti da neko sazna lozinku ili da se lozinka zaboravi! U slučaju da se zaboravi lozinka za administratorski nalog potrebno je da se obratite Ministarstvu prosvjete i nauke na mail ict@live.edu.me . Takođe, nipošto ne treba koristiti ovaj mail za poslovnu i neformalnu komunikaciju, već isključivo za administraciju domena škole i eventualno slanje obavještenja korisnicima. Za druge vidove komunikacije, ICT koordinatori treba sebi da otvore mail kao i drugim korisnicima. Kada ICT koordinator otvori sebi mail potrebno je da sa njega pošalje poruku na mail marina.matijevic@gov.me radi evidencije, jer će ubuduće to da bude mail za komunikaciju ICT koordinatora sa Odjeljenjem za ICT.

 

ADMINISTRIRANJE LIVE@EDU NALOGA

Kako administrirati Live naloge objasnićemo na primjeru osnovne škole „Meksiko“ iz Bara. Zvaničan mail ove škole biće skola@os-meksiko.edu.me. Kao što smo rekli, svaka škola dobija i administratora svog domena, koji ima mogućnosti da dodaje i briše Live naloge. Administrator za osnovnu školu „Meksiko“ će biti nalog admin@os-meksiko.edu.me. Predlažemo da format naloga, koji se kreiraju, bude ime.prezime@„ime škole“.edu.me, recimo u ovom slučaju marko.markovic@os-meksiko.edu.me. U slučaju da Vaša škola ima više zaposlenih ili učenika sa istim imenom i prezimenom, onda možemo pokušati sa nekim od sličnih šablona: markomarkovic@os-meksiko.edu.me, marko-markovic@os-meksiko.edu.me, m.markovic@os-meksiko.edu.me, marko.m@os-meksiko.edu.me, itd…

Administracija naloga za domen Vaše škole se nalazi na ovom linku: https://eduadmin.live.com , na koji se logujete sa administratorskim nalogom koji je za ovu školu  admin@os-meksiko.edu.me i lozinkom koju isključivo zna ICT koordinator! Da bi pregledali postojeće i dodavali nove naloge, kliknemo na Users and groups:

a zatima na link Outlook Live Control Panel.

Ovdje vidimo spisak već otvorenih naloga za Vašu školu, klikom na New… dodajemo nove naloge. Dobijamo formu koju popunjavamo po sljedećem šablonu:

Windows Live ID je mail adresa koju će korisnik kasnije koristiti. Lozinka se mora unijeti dva puta. (u polja password i Confirm password). Preporučujemo da korisnicima obavezno ukažete na mogućnost promjene lozinke u nešto poznato samo njima. Kada smo ovu formu ispunili neophodnim podacima, kliknemo na Save. Sada je samo preostalo da Vašeg kolegu/učenika Marka Markovića obavijestite o njegovom username-u i password-u i on već sutradan može primati i slati mailove sa stranice www.hotmail.com koristeći username i password koji ste Vi kreirali. Na kraju rada OBAVEZNO kliknuti na komandu Sign out u desnom gornjem uglu, jer u protivnom se ne biste izlogovali i bilo ko drugi, ko bi imao pristup računaru sa kojeg ste radili, bi mogao da ima pristup ovim stranicama!

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Četvrti broj. Zabeležite stalnu vezu.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s