Windows Live Porodična bezbjednost

NASLOV_Marina[1]

Kroz rad na računaru, djeca uče na zabavan i zanimljiv način. Istovremeno, digitalna tehnologija, interaktivnost i povećane mogućnosti komuniciranja, sve više predstavljaju rizik za sve korisnike, naročito za djecu i mlade. Djeca o novim tehnologijama brže uče od svojih roditelja. Iako roditelji često smatraju da je Internet kompleksni medij s kojim djeca imaju više iskustva u korištenju, ipak mogu preduzeti niz koraka da zaštitite svoju djecu od neprijatnosti koje mogu da dožive na internetu. U ovom broju upoznaćemo Vas sa programom Porodična bezbjednost koji sigurno može da Vam pomogne da na jednostavan i lak način zaštitite svoju djecu od neprijatnosti i neprikladnog sadržaja koje mogu da pronađu na internetu.

U programu Windows Live Porodična bezbjednost, roditelji biraju kakva podešavanja da postave da bi djeca bezbjedno koristila internet. U zavisnosti od tih podešavanja djeci se omogućava da vide neke određene sadržaje ili da komuniciraju sa određenim ljudima na mreži.

Da biste nadgledali aktivnost vaše djece na mreži, morate da instalirate i konfigurišete Filter programa Porodična bezbjednost na svakom računaru koji ona koriste. Da biste konfigurisali program Porodična bezbjednost, izabraćete koje Windows naloge želite da nadgledate. Ako već koristite program Porodična bezbjednost, moraćete da uskladite svoje Windows naloge sa Porodična bezbjednost članovima porodice.

Filter ovog programa koristi podešavanja koja su uskladištena u vašoj Porodična bezbjednost Web lokaciji, tako da možete da konfigurišete program jednom i zatim da ista podešavanja koristite za svaki računar preko koga želite da nadgledate djecu.

Kada koristite program Porodična bezbjednost, važno je da svaki član vaše porodice ima svoj Windows nalog. Tako svaka osoba u vašoj porodici može da ima posebna bezbjednosna podešavanja. Moći ćete da postavite različite nivoe Web filtriranja za svako dijete, da upravljate kontaktima na mreži za svako dijete i da dobijate izveštaje o aktivnosti svakog djeteta. Da bi koristili ovaj program potrebno je prvo da se preuzme sa interneta na stranici http://download.live.com, kliknite na dugme Download now i zatim pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali program.

U Start meniju kliknite na stavku Programs ili All Programs, kliknite na Windows Live, a zatim na stavku Windows Live Porodična bezbjednost. Pojavit će se prozor kao na slici u kojem ćete upisati Windows Live ID roditelja (pored naloga koji su otvoreni na hotmail.com, odnosno live.com mogu da se koriste i nalozi koji su na Live@edu), a zatim kliknite na dugme Prijavljivanje.

NAPOMENA: Svaki zaposleni u školi može da dobije svoj Live nalog od ICT koordinatora koji je povezan sa domenom škole, a koji ujedno mogu da koriste za program Porodična bezbjednost.

image

U sljedećem prozoru koji se otvori pojavljuju se svi Windows nalozi koji su kreirani na tom računaru. Potvrdite izbor polja pored Windows naloga svakog člana kog želite da nadgledate preko računara, a zatim kliknite na dugme Dalje.

image

NAPOMENA: Ako želite da nadgledate nekoga ko nema svoj Windows nalog, kliknite na vezu Kreirajte novi standardni Windows nalog, unesite njegovo ime, a zatim kliknite na dugme Kreiraj nalog. Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

image

Nakon nekoliko momenata vidjećete Windows naloge koje program Porodična bezbjednost nadgleda na tom računaru. Kada prvi put konfigurišete Filter programa Porodična bezbjednost za vaše članove porodice će biti konfigurisano strogo filtriranje (kao što je prikazano na sljedećoj slici).

image

Možete da promijenite podešavanja za Web filtriranje u bilo kom trenutku na Web lokaciji programa Porodična bezbjednost. Kliknite na link familysafety.live.com.

 

Šta vaše dijete može da pregleda na Web-u?

Da biste izabrali šta vaše dijete može da vidi na mreži, idite na Web lokaciju usluge Windows Live Porodična bezbjednost i izaberite postavke Web filtriranja za dijete. Kada se vaše dijete prijavi na svoj Windows nalog Filter programa Porodična bezbjednost će blokirati ili dozvoliti sadržaj koji ste izabrali. Na Web lokaciji možete da izaberete nivo filtriranja za dijete: osnovni, strogi ili prilagođeni. Možete da kreirate i listu Web lokacija koje vaše dijete smije da vidi ili listu Web lokacija koje ne smije, što omogućava nivo filtriranja.

Program Porodična bezbjednost sadrži automatizovane programe koji pregledaju i kategorizuju Web lokacije. Kategorije uključuju:

 • Lokacije namenjene djeci
 • Sadržaj za odrasle
 • Lokacije sa društvenim mrežama
 • Web poštu
 • Lokacije za anonimizaciju (Web lokacije koje vam pomažu da sakrijete svoj identitet na Internetu. Ako je djeci dozvoljen pristup Web lokacijama za anonimizaciju, mogli bi da ih iskoriste da zaobiđu Web filtriranje koje omogućava program Porodična bezbjednost.)
 • Lokacije koje nisu kategorizovane, odnosni nisu mogle da se ocjene

Nivoi Web filtriranja uključuju liste izabranih kategorizovanih Web lokacija:

 • Strogi nivo dozvoljava djeci da pregledaju samo one Web lokacije koje su kategorizovane kao lokacije namenjene djeci.
 • Osnovni nivo dozvoljava djeci da pregledaju sve kategorije Web lokacija, osim onih sa sadržajem za odrasle i Web lokacije za anonimizaciju.
 • Prilagođeni nivo vam omogućava da izaberete kategorije Web lokacija koje želite da blokirate ili dozvolite.

Kada pokrenete Windows Live Porodična bezbjednost i dobijete listu svih naloga koje ste prethodno podesili u gore navedenom objašnjenju, kliknite na link familysafety.live.com da biste mogli da radite izmjene u pedešavanjima. U tom slučaju dobijate izgled prozora kao na slici.

image

Kao što se vidi sa slike, prikazani su svi korisnici odnosno članovi programa Porodična bezbjednost. Ukoliko želite da izmjenite podešavanja za nekog korisnika, ispod imena tog korisnika nalazi se link Uredi postavke na koji je potrebno kliknuti. Prvo ćete primjetiti dosadašnja podešavanja za tog korisnika. U ovom primjeru, za korisnika Ana filtriranje Web sadržaja je uključeno tako da blokira Web lokacije sa sadržajem za odrasle. Potom je uključena opcija da se mogu pregledati izvještaji o aktivnostima, a isključena je mogućnost upravljanja kontaktima i mogućnost slanja zahtjeva za odobrenje da se posjeti neka Web lokacija ili da doda neki kontakt.

image

U lijevom dijelu prozora nalaze se linkovi za sva podešavanja koja mogu da se postave ili promjene za ovog korisnika. Prvi link je Filtriranje Web sadržaja. Kao što se vidi na slici prvo nam je ponuđeno da li želimo da uključimo ili isključimo Web filtriranje za tog korisnika. Ukoliko isključimo Web filtriranje i dalje će biti omogućen pregled izvještaja o aktivnostima. Kada je uključeno filtriranje Web sadržaja onda je potrebno odrediti i nivo filtriranja. Može da se odabere:

 • Upozori na sadržaj za odrasle gdje se dozvoljava pregled svih Web lokacija, ali upozorava kada Web lokacije sadrže sadržaj za koji se sumnja da je sadržaj za odrasle
 • Komunikacija na mreži gdje se blokira Web sadržaj za odrasle, a dozvoljava društveno umrežavanje i ćaskanje na Web-u
 • Opšti interes gdje su dozvoljene Web lokacije od opšteg interesa,  a i dalje blokira Web lokacije sa sadržajem za odrasle
 • Prilagođeno djeci gdje dozvoljava Web lokacije iz kategorije prilagođene djeci, a blokira Web lokacije sa sadržajem za odrasle
 • Samo lista dozvola gdje se dozvoljavaju samo Web lokacije koje je roditelj dodao na listu dozvola.

image

Kada je uključeno Web filtriranje, usluga je aktivna u okviru svih pretraživača, a takođe će biti blokirane i slike sa sadržajem za odrasle. 

U ovom primjeru odabraću nivo filtriranja Samo lista dozvola. Nakon odabira nivoa potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj koje se nalazi na žutoj traci. Nakon toga potrebno je u lijevom dijelu prozora odabrati sljedeći link Liste za Web filtriranje. Ovdje mogu da se ukucaju Web lokacije koje će tom korisniku da se dozvole da ih posjećuje ili Web lokacije koje će tom korisniku biti blokirane. Kada se odrede koje Web lokacije korsinik može da posjećuje, a koje ne potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj.

image U ovom primjeru, kao što može da se vidi, ovom korisniku je dozvoljeno da posjećuje Web lokacije: www.kreativnanastava.edu.me, www.skolskiportal.edu.me i www.mojaskola.me a nije dozvoljeno da posjeti www.facebook.com i www.youtube.com.

Ukoliko je potrebno da se ukloni neka Web lokacija sa liste dozvoljenih ili sa liste blokiranih, dovoljno je da se samo klikne na check box koji se nalazi desno od naziva Web lokacije koju želimo da uklonimo i kliknemo na Sačuvaj.

Sljedeći link u lijevom dijelu prozora je Izvještaj o aktivnostima na koji kad se klikne dobijamo spisak svih Web lokacija koje je taj korisnik pokušao da posjeti. Pored toga dobijamo i informaciju o datumu i vremenu kada je korisnik pokušao da posjeti blokiranu Web lokaciju kao i broj pokušaja. U ovom dijelu postoji mogućnost da se neka od ovih Web lokacija koje je korisnik pokušao da posjeti dozvoli samo tom korisniku ili da se dozvoli svim korsinicima koji su u našem programu Porodična bezbjednost.

image

Sljedeći link koji se nalazi u lijevom dijelu prozora je Upravljanje kontaktima. Na taj način možemo kontrolisati sa kim naše dijete ćaska i sa kim dijeli e-poštu u okviru usluga Windows Live Hotmail i Spaces i u programu Messenger. Prvo je potrebno dodati Windows Live ID dijeteta.

imageUkoliko dijete ima svoj Windows Live ID potrebno je kliknuti na Prijavite se i ukucati tražene podatke, a ukoliko dijete nema svoj Windows Live ID potrebno ga je prvo kreirati tako što ćete kliknuti na kreirajte ID i popunite tražene podatke.

image

Kada se ukuca Windows Live ID djeteta pojavljuje se izgled ekrana kao na slici. U ovom dijelu roditelj može da definiše da li će dijete ili roditelj da upravlja listom kontakata ovog djeteta. Ukoliko se odabere da roditelj upravlja listom kontakata djeteta onda je potrebno u donjem dijelu prozora dodati imena, prezimena i mail adrese onih osoba sa kojima je dozvoljeno djetetu da kontaktira. Ukoliko je potrebno izbrisati neki od kontakata koji je prethodno ukloniti dovoljno je samo kliknuti na check box desno od mail adrese te osobe koju želite da obrišete i kliknuti zatim na dugme Sačuvaj.

imageSljedeći link na lijevoj strani su Zahtjevi. Kada se klikne na taj link dobijamo spisak svih zahtjeva koje Vam je dijete poslalo da bi im se odobrilo da posjete neku Web lokaciju koju do tada nisu mogli da posjete. Pored toga tu je i datum kada je dijete poslalo zahtjev. U ovom dijelu može odmah da se neka Web lokacija odobri samo tom djetetu ili da se odobri svim koji su u programu Porodična bezbjednost. Isto tako može da se ta Web lokacija blokira samo tom djetetu ili svima koji su u programu Porodična bezbjednost.

image

Pored ovih linkova tu su i linkovi za Vremenska ograničenja, Ograničenja za igre i Ograničenja programa. Ovi linkovi su dostupni samo sa novim verzijama programa Porodična bezbjednost, a podjednako su jednostavna za korišćenje. Kao što ste mogli da primjetite program je dostupan i na našem jeziku što će sigurno da olakša svim roditeljima korišćenje i razumjevanje ovog programa.

Ono što je veoma važno da se naglasi je da se upravo ovaj program može iskoristiti u školama na svim računarima u učionici ukoliko želite da filtrirate Web lokacije tako da učenici za vrijeme nastave ne mogu da koriste Web lokacije kao što su www.facebook.com ili www.youtube.com i slične koji im sigurno odvlače pažnju dok su na času.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Šesti broj i označen sa . Zabeležite stalnu vezu.

Jedno reagovanje na Windows Live Porodična bezbjednost

 1. Povratni ping: Časopis Prozor | Rankov blog

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s